Giới thiệu

Giới thiệu

Chúng tôi đang tham gia vào việc phát triển và sản xuất công nghệ che nắng hoàn chỉnh từ rèm nội thất và rèm bên ngoài đến mái hiên, mái hiên, giàn che và nhiều hơn thế nữa.

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến sự phát triển của chính mình mà còn quan tâm đến tác động của các sản phẩm của chúng tôi đối với hiệu quả năng lượng và sự thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất.

Chúng tôi được đánh giá là một trong những công ty dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực che nắng, che mưa, che gió với những sản phẩm hiện đại nhất.

Xem thêm Giới thiệu

Sản phẩm

Tin tức

Tiết kiệm chi phí nhờ công nghệ che nắng ngoại thất
Chúng tôi đang tham gia vào việc phát triển và sản xuất công nghệ che nắng hoàn chỉnh từ rèm nội thất và rèm bên ngoài đến mái hiên, mái hiên, giàn che và nhiều hơn...
Phù hợp với chất liệu và màu sắc
Chúng tôi đang tham gia vào việc phát triển và sản xuất công nghệ che nắng hoàn chỉnh từ rèm nội thất và rèm bên ngoài đến mái hiên, mái hiên, giàn che và nhiều hơn...
Màn trập lăn - vải cho ngoại thất
Chúng tôi đang tham gia vào việc phát triển và sản xuất công nghệ che nắng hoàn chỉnh từ rèm nội thất và rèm bên ngoài đến mái hiên, mái hiên, giàn che và nhiều hơn...
Tiết kiệm chi phí nhờ công nghệ che nắng ngoại thất
Chúng tôi đang tham gia vào việc phát triển và sản xuất công nghệ che nắng hoàn chỉnh từ rèm nội thất và rèm bên ngoài đến mái hiên, mái hiên, giàn che và nhiều hơn...